Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83
Odesílatel Martina Svárovská
Organizace odesílatele Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874680]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2022 14:51:38
Předmět Výzva

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje uveřejnění veřejněné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83“, s lhůtou pro podání nabídek do 6.6.2022.

S pozdravem
Martina Svárovská
Kontaktní osoba za zadavatele


Přílohy
- Výzva stravenky pro zaměstnance.pdf (485.07 KB)