Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD na Rekonstrukci bývalé Kompresorovny a jámové budovy Mayrau pro prezentaci hutnické sbírky - součást projektu Cestou uhlí a železa - opakování
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace [IČO: 00410021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 14:44:16
Předmět Výzva

Vážení účastníky,
zadavatel Vám tímto oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "PD na Rekonstrukci bývalé Kompresorovny a jámové budovy Mayrau pro prezentaci hutnické sbírky - součást projektu Cestou uhlí a železa" s lhůtou pro podání nabídek do 7.6.2022 do 10:00 hodin.

S pozdravem


Přílohy
- Výzva PD a AD_Mayrau kompresorovna.pdf (521.96 KB)