Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Defibrilační elektrody
Odesílatel Barbora Śimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2022 17:55:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Defibrilační elektrody".

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, tedy do 12 .04. 2022 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_9836.html


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1_podpis.pdf (191.87 KB)