Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna lůžkového výtahu
Odesílatel Zdenka Jordánová
Organizace odesílatele Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71229043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2018 10:16:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel svým administrativním pochybením uveřejnil přílohu č. 7 v zamčeném formátu, do které nešly doplňovat data. Nyní uveřejňuje již přílohu ve správném formátu.


Přílohy
- Rozpocet - DS Úvaly_lůžkový výtah_rev1.xls (40.00 KB)