Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Defibrilační elektrody
Odesílatel Barbora Śimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2022 13:13:27
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Defibrilační elektrody".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 12. 4. 2022 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_9836.html

Hezký den.


Přílohy
- Zadávací dokumentace (002)_Defibrilační elektrody_podpis.pdf (265.46 KB)
- Příloha č 1-4.doc (67.50 KB)
- Příloha č. 5 - návrh rámcové kupní smlouvy.docx (60.09 KB)
- Příloha č. 6 - technická specifikace.doc (163.00 KB)
- Příloha č. 7 - položkový ceník.ods (5.41 KB)