Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín
Odesílatel Martina Podskalská
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 [IČO: 00068713]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2022 10:47:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.3.2022

Dotaz:
V požadavcích VŘ je v části 2.4.1 – Seznam významných dodávek, uveden požadavek na 3 zakázky obdobného charakteru, jako předmět plnění, tedy dodání vybavení a zprovoznění multimediálních / počítačových učeben v hodnotě jedné zakázky minimálně 350.000 Kč bez DPH.
Je za zakázku obdobného charakteru považována i zakázka na dodávku a zprovoznění multimediálních počítačů a notebooků?

Dopověď:
Za zakázku obdobného charakteru je považována i zakázka na dodávku a zprovoznění multimediálních počítačů a notebooků.