Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium VBT Slaný – nábytek do učeben a laboratoří
Odesílatel Milan Dundr
Organizace odesílatele Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo náměstí 1310 [IČO: 61894427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2018 15:52:19
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20.7.2018

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu zadávací dokumentace, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Zadavatel upravuje bod č. 8 – Lhůty plnění
Maximální přípustný termín z hlediska poskytnutí dotace: 30. 11. 2018.


Přílohy
- Změna ZD č. 1.pdf (304.95 KB)
- Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy.docx (137.73 KB)