Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka hygienických a čisticích prostředků do SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2022 11:53:57
Předmět Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva je zveřejněna v registru smluv pod ID:17919727