Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zimní pneumatiky 2
Odesílatel Hana Brožová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2022 13:35:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Zimní pneumatiky 2".

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, tedy do 20.01.2022 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.htmll


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 1.docx (63.41 KB)