Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka hotových obědů a večeří
Odesílatel František Váňa
Organizace odesílatele Bellevue, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234438]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 08:58:19
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

Zadávací dokumentace včetně příloh.


Přílohy
- Výzva.PDF (192.84 KB)
- Příloha č. 1 -návrh smlouvy o dílo.docx (20.19 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení o základní způsobilosti.doc (34.50 KB)
- příloha č. 3 - čestné prohlášení-profesní způsobilost.docx (18.69 KB)
- Příloha č. 4 - krycí list nabídky.xlsx (14.98 KB)