Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Praktická výuka autoškoly skupiny B a T
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.10.2021 13:44:55
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky "Praktická výuka autoškoly skupiny B a T"


Přílohy
- Výzva - Praktická výuka autoškoly.pdf (1.72 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list ke smlouvě č. 157 61100277 2021.xls (690.50 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 157 61100277 2021.doc (80.00 KB)
- Příloha č. 3 - Specifikace ke smlouvě 157 61100277 2021.docx (16.60 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - Praktická výuka autoškoly.docx (19.14 KB)