Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících
Odesílatel Eva Formáčková
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2021 10:59:12
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na uzavření Rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_ VZMR_RS_poradenstvi_odbavovani_cestujicich.pdf (363.30 KB)