Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
Odesílatel Vladimír Wasyliw
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace [IČO: 00640930]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2018 18:13:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27.6.2018

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám.
Na základě uveřejněných změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z původní stanovené do 28. 6. 2018 nově do 12. 7. 2018 do 10,00. Zároveň se posunuje zasedání komise pro otevírání obálek na 12. 7. 2018 v 10,10h ve 3. patře č. místnosti 3091.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (520.93 KB)
- Příloha č. 1 k VZD Smlouva o dílo.docx (971.33 KB)