Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup nitrilových jednorázových rukavic
Odesílatel Jana Juklová
Organizace odesílatele Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 48677752]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 22:45:30
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Protože došlo k úpravě přílohy č. 4 byla lhůta prodloužena do 9.9.2021 10:00h.