Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup nitrilových jednorázových rukavic
Odesílatel Jana Juklová
Organizace odesílatele Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 48677752]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2021 10:37:22
Předmět Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci zadavatel Vám tímto oznamuje následující změnu zadávací dokumentace.
Příloha č. 4 opravena v sloupci: Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks (původně uveden 1 pár) rukavice v Kč bez DPH.
Vzhledem k změně zadávací dokumentace prodlužujeme lhůtu do 9.9.2021 10.00h.


Přílohy
- Příloha č 4 - Položkový rozpočet -úprava.docx (14.42 KB)