Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rukavice
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2021 13:59:04
Předmět Výzva "Rukavice"

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Rukavice".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 1. 9. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8784.html


Přílohy
- Zadávací dokumentace_final.docx (2.08 MB)
- Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy_final.docx (44.44 KB)