Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sanace mokrého zdiva u školní jídelny
Odesílatel Radka Hrabankova
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 [IČO: 00066711]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2021 12:42:00
Předmět Výzva

Vážení účastníci zadavatel vám tímto oznamuje vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu s lhůtou pro podání nabídek do 3.9.2021 do 10.00 hodin.
S pozdravem


Přílohy
- Vyzva k podání nabídek_Sanace mokrého zdiva u školní jídelny.pdf (636.88 KB)