Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje „Odpadiády 2021“
Odesílatel Josef Schovánek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2021 15:11:36
Předmět Výzva k podání nabídky - Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje „Odpadiády 2021“

Vážení, oznamujeme Vám zahájení výběrového řízení. Předmětem veřejné zakázky je organizovaní „Odpadiád“ na území středočeského kraje. Odpadiády se uskuteční ve městech : Kladno, Mladá Boleslav, Příbram a Kolín.
Odpadiáda je venkovní akce – soutěže škol 1. a 2. stupně, prokazující znalosti o odpadech (znalosti z odpadů např. znalostní kvíz, třídící štafeta, skládání recyklačních cyklů, vyplňování recyklační křížovky), recyklaci odpadů, slalomu s popelnicí a vytvoření módního návrhu z recyklačního materiálu.
Součástí zakázky jsou i věcné ceny pro školy.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Podrobnější informace k výběrovému řízení - Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje „Odpadiády 2021“ - jsou uvedeny na portále https://zakazky.kr-stredocesky.cz/ .