Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometrů
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2021 12:24:19
Předmět Výzva "Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometru"

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometru".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 12. 8. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8669.html


Přílohy
- ZZS SCK - Zadávací dokumentace na testovaci prouzky.docx (2.07 MB)
- Příloha č.4 - Rámcová kupní smlouva.docx (38.81 KB)