Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2018 16:38:30
Předmět Výzva

Zadavatel zveřejnil na svém profilu výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k VZ: VOŠ a SOŠ Březnice - vybavení dílen. Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2018 v 9:30 hod. Veškeré dokumenty k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele pod odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_2876.html