Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN
Odesílatel Tomáš Abrham
Organizace odesílatele Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2021 11:37:59
Předmět Výzva - Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN

Vybudování kioskové trafostanice a kabelového vedení NN