Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vybavení centrálního depozitáře MČK IT technikou
Odesílatel Karin Kriegerbecková
Organizace odesílatele Muzeum Českého krasu [IČO: 00065293]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 12:50:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje následující vysvětlení ZD:
Dotaz č. 1:
Při vypracování naší nabídky jsme v položce Pracovní stanice pro digitalizační pracoviště narazili na technické požadavky pro hardwarové komponenty, jež by jsme chtěli touto cestou upřesnit.

Požadavky na sestavu:
1. požadavek: Základní deska má být z řady pro pracovní nástroje. (Osazena kvalitními součástkami)
2. požadavek: Základní deska musí mít port pro M. 2 viz Datové úložiště
3. požadavek: Integrovaná grafická karta s výstupy HDMI min v 2.0 a DisplayPortem min 1.4 viz. Grafická karta
pozn. "ne gaming komponenty"

Řadu pro pracovní stroje vyrábí výrobce ASUS s řadou PRO WS,

* pro Intel je vhodná základní deska ASUS PRO WS W480-ACE -> ta splňuje požadavky až na DisplayPort (Má 2 DisplayPorty ale jako VSTUP !)
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/Workstation/Pro-WS-W480-ACE/


* druha pro Intel splňuje parametry základní deska ASUS Pro WS C246-ACE ta splňuje požadavky až na HDMI a DisplayPort (Má podporu pouze pro verze HDMI 1.4b a DisplayPort 1.2)
https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Motherboards/Workstation/Pro-WS-C246-ACE/


* pro AMD je vhodná základní deska ASUS PRO WS X570-ACE -> ta splňuje parametry až na DisplayPort (Má podporu pouze verze 1.2)
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/workstation/pro-ws-x570-ace/


Dále pak splňují parametry základní desky převážně označené jako gamingové.

S ohledem na požadavky technické specifikace a výše uvedeným variantám Vás touto cestou žádáme o vyjádření k možnosti využít gamingovou základovou desku, jež dodrží minimálními požadavky.

Případě zda lze ponížit minimální požadavky na verze DiplayPortu z 1.4 na verzi 1.2.
Odpověď č. 1:
Zadavatel požaduje, aby byla dodržena zadávací dokumentace tak, jak byla vyhlášena. Zadavatel požaduje, aby parametry položek a komponent uvedené v technické specifikaci a položkovém rozpočtu zadávací dokumentace včetně toho, že zadavatel vylučuje „gamingové komponenty“, byly uchazeči dodrženy.
K otázce „S ohledem na požadavky technické specifikace a výše uvedeným variantám Vás touto cestou žádáme o vyjádření k možnosti využít gamingovou základovou desku, jež dodrží minimálními požadavky.“ sdělujeme, že neumožňujeme využít gamingovou základovou desku.

K otázce „Případě zda lze ponížit minimální požadavky na verze DiplayPortu z 1.4 na verzi 1.2.“ sdělujeme, že trváme na verzi DisplayPortu 1.4.
Vzhledem k tomu, že odpovědi nezakládají změnu zadávacích podmínek, tak zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
S pozdravem