Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27515, III/27944 Semčice
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2021 09:19:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.3-4

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3-4


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3- 4.pdf (287.22 KB)