Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna podlahové krytiny v učebnách
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2021 12:13:21
Předmět Výzva

Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu "Výměna podlahové krytiny v učebnách" včetně příloh


Přílohy
- výzva Výměna podlahové krytiny v učebnách.pdf (994.91 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.xls (690.50 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh kupni smlouva.doc (85.50 KB)
- Příloha č. 3. - Specifikace.xlsx (10.28 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (18.07 KB)