Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZZS Středočeského kraje – výukové celotělové modely pro KPR - 2021
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 12:22:25
Předmět Výzva "ZZS Středočeského kraje – výukové celotělové modely pro KPR - 2021"

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"ZZS Středočeského kraje - výukové celotělové modely pro KPR - 2021".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 26. 7. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8633.html


Přílohy
- ZZS SCK - ZD - celotelovy vyukovy model -.docx (2.07 MB)
- ZZS SCK - KS - celotelovy vyukovy model - .doc (103.00 KB)