Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27515, III/27944 Semčice
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2021 11:07:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1-2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1-2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1-2f.pdf (59.89 KB)