Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobního automobilu
Odesílatel František Váňa
Organizace odesílatele Bellevue, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234438]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2021 16:57:10
Předmět Výzva na podání cenové nabídky

Nákup osobního automobilu


Přílohy
- Výzva k podání cenové nabídky.PDF (183.79 KB)