Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/0113, 0107 Radonice
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2018 13:59:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace 1


Přílohy
- vysvětlení ZD 1.pdf (128.78 KB)