Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 09:51:09
Předmět Prodloužení termínu pro podání nabídek

Dobrý den,
prodlužujeme termín pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení "Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry" do 11.6.2021 do 10:00 na Podatelnu Středočeského kraje.

S pozdravem

K. Puršová