Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka redakčního systému a datového skladu turistických informací
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2018 08:31:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
ve Výzvě a zadávací dokumentaci došlo k administrativnímu překlepu v bodě 1.2.5 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
a to hodnota veřejné zakázky s DPH - místo uvedeních 1 299 000,- Kč platí 2 299 000,- Kč.
Opravená Výzva je přílohou tohoto vysvětlení.
Předem děkuji za pochopení.


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace dodávka re.sys.opr..pdf (532.40 KB)