Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2021 16:35:22
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry“

s termínem pro podání nabídky do 2.6.2021 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_8355.html


Přílohy
- Polabské hůry- výzva k podání nabídky.pdf (343.81 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.39 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Polabské hůry - 2021-2023.docx (568.63 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.69 KB)