Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/124 Hostišov Jiřetice Hranice okresu
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2018 15:08:11
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 - 30.5.2018 - příloha (Doplněný soupis prací)


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace č. 1_30.5.2018.pdf (462.63 KB)
- 7027_A4_001_soupis-praci_Z1.xlsx (281.71 KB)