Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (volání, internet, data)
Odesílatel Adéla Novotná
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2018 10:44:37
Předmět Příloha č. 1 k Vysvětlení ZD

Příloha č. 1 k Vysvětlení ZD


Přílohy
- Příloha č. 1 – Aktualizovaný Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky.docx (1.59 MB)