Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VOŠ a SOŠ Březnice - rekonstrukce dílen - opětovné vyhlášení
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2018 08:54:22
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel zveřejnil na svém profilu výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k VZ: VOŠ a SOŠ Březnice - rekonstrukce dílen. Veškeré dokumenty k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele pod odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_2769.html