Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Značení 31 zvláště chráněných území a smluvně chráněných území – evropsky významných lokalit – IX.“–
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 12:17:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
ve výzvě a zadávací dokumentaci v článku 1.2.3. Předmět plnění Veřejné zakázky, došlo administrativnímu pochybení:
Přesný rozsah prací je specifikován v příloze č.4 Návrh smlouvy, kde jsou i mapové přílohy.
Předem děkuji za pochopení


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace Značení upr..pdf (313.06 KB)