Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2018 10:43:57
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci o přiložené Posouzení stability svahu. Mgr. Ing. Eva Rafajová


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace_25.5.2018.pdf (458.51 KB)
- Příloha - Posouzení stability svahu.pdf (635.17 KB)