Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výroba a dodání tabulí k označení ZCHÚ a smluvně chráněných území – IX.
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2018 10:43:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Ve Výzvě a zadávací dokumentaci došlo k administrativnímu překlepu v článku 4.4 Technická specifikace v bodě a).
Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je opravená Výzva a zadávací dokumentace.
Předem děkujeme za pochopení


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace.pdf (312.92 KB)