Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ozvučení akcí GASK
Odesílatel Simona Čudová
Organizace odesílatele Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00069922]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 10:59:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace - oprava administrativní chyby


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.pdf (461.75 KB)