Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 5 ks aktivních antidekubitních matrací
Odesílatel Gabriela Chocholová
Organizace odesílatele Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234411]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 11:11:05
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna parametru předmětu plnění - mimimální nosnost matrace
Nově požadovaná: 160 kg