Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce vytápěcího zařízení
Odesílatel Helena Maršíková
Organizace odesílatele Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 [IČO: 70843503]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 09:07:20
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek na rekonstrukci vytápěcího zařízení v Dětském domově a Školní jídelně, Benešov, Racek 1