Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2018 13:04:19
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel tímto k dotazu dodavatele ze dne 18. 5. 2018 poskytuje upřesnění zadávací dokumentace. Mgr. Ing. Eva Rafajová


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 2_23.5.2018.pdf (384.00 KB)