Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 5 ks aktivních antidekubitních matrací
Odesílatel Gabriela Chocholová
Organizace odesílatele Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234411]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2021 14:31:29
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Dodávka 5 ks aktivních antidekubitních matrací