Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU
Odesílatel Anna Blažková Kozlíková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 12:05:22
Předmět Dodatečné informace č. 2 „Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU“

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo působnost zákona s názvem „Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU“

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná 12. 4. 2021 do 10:00:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8148.html

Prosím o potvrzení doručení tohoto mailu i v případě nepodání nabídky. Moc děkuji.

S pozdravem

--
Ing. Anna Blažková Kozlíková
asistentka ekon. náměstka – finanční referent
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Tel.: +420 312 256 603
Fax.: +420 312 256 610
www.zachranka.cz


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 2.docx (569.03 KB)