Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Intraoseální jehly s příslušenstvím
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 09:51:56
Předmět Výzva k veřejné zakázce "Intraoseální jehly s příslušenstvím"

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Intraoseální jehly s příslušenstvím".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 9.4. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.docx (2.07 MB)
- Příloha č.4 - Rámcová kupní smlouva.docx (37.16 KB)