Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení "Oprava fasády"
Odesílatel Václav Zoubek
Organizace odesílatele Rabasova galerie Rakovník [IČO: 14800209]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2021 11:15:55
Předmět Výzva

Oprava fasády výstavní síně v Rakovníku, Vysoká 226, spodní část fasády do výše 3,5m , oprava sanační omítkou injektáží a
vrchní nátěr fasády


Přílohy
- Výzva k podání nabídek oprava fasády.docx (78.71 KB)
- Příloha č.1 Rozsah opravy fasády.xlsx (11.60 KB)
- Příloha č.2 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace.docx (24.90 KB)
- Příloha č.3 Krycí list nabídky.xls (35.50 KB)
- Příloha č.4 Smlouva o dílo.doc (144.50 KB)