Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 09:59:16
Předmět Prodloužení lhůty zadávacího řízení

Oznamuji Vám, že lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem Ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance a žáky SOŠ a SOU Nymburk se prodlužuje z důvodu transparentnosti a rozšíření okruhu dodavatelů.
Původní lhůta byla vyhodnocena jako nedostatečná z důvodu omezení provozu firem vlivem doznívajícího šíření nemoci COVID 19

V Nymburce dne 18.3.2021Ing. Jiří Hubálek
Ředitel školy
SOŠ a SOU Nymburk