Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Týnecká rotunda“
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2021 07:53:35
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Týnecká rotunda“

s termínem pro podání nabídky do 31.3.2021 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_8057.htmlDěkuji a přeji pěkný den

Kateřina Puršová


Přílohy
- Vyzva k podání nabídek_Týnecká rotunda.pdf (324.96 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.41 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Týnecká rotunda.docx (35.34 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.75 KB)