Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba a správa kotelny v Husově ulici pro SCCR
Odesílatel Jana Šubrtová
Organizace odesílatele Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace [IČO: 06097758]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 15:09:21
Předmět Výzva

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách Zadavatele na adrese Husova 19 a 21. Součástí je provádění obsluhy, údržby, oprav a servisu plynové kotelny. Zajišťování provozu tepelného hospodářství ve smyslu platných technických, požárních a bezpečnostních předpisů a norem, zajišťování běžné a periodické údržby technického vybavení tepelného hospodářství včetně provádění potřebných kontrol a revizí. Zabezpečení nepřetržité havarijní služby s garancí zásahu při havarijním stavu zařízení ve lhůtě jednotek hodin od doby zjištění a nahlášení závady.
Technický popis:

Typ kotle: 2x plynový kotel De Dietrich 23
Výkon: 108 Kw
Plynová kotelna s možností sledování přes webové rozhraní
Předepsaná kontrola 1x 5 kalendářních dní


Přílohy
- Výzva, zadávací dokumentace.pdf (2.01 MB)
- Přílohy č. 2- 5.docx (40.35 KB)
- Příloha č.1 návrh smlouvy kotelna.docx (65.11 KB)
- Příloha č. 6 revize Husova kotelna.xls (60.00 KB)