Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lůmek u Bečvár
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 10:55:03
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lůmek u Bečvár“

s termínem pro podání nabídky do 15.3.2021 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_7986.htmlDěkuji a přeji pěkný den

Kateřina Puršová


Přílohy
- Vyzva k podání nabídek Lůmek u Bečvár.pdf (339.02 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.93 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Lůmek u Bečvár-management 2021.docx (215.08 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.85 KB)