Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava vnitroareálového vodovodu SOŠ a SOU Nymburk - Havárie
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2021 09:36:32
Předmět Smlouva o dílo

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod č.14476619